Khai Xuân Năm 2018 – Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK

Sáng Mùng 6 Tết (Tức 21/02/2018) Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK tổ chức chương trình Khai Xuân chúc Tết đầu năm. Ban Lãnh Đạo cùng toàn thể CBCNV trong công ty cùng nâng ly rượu chúc mừng 1 năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

Nguồn: htkvn.com